Testament Carnaval de Roses Any 2000

Durant l'any 2000 el Departament d'Ensenyament va lliurar a l'Ajuntament el projecte per a la construcció de l'Institut "Roses 2", en un solar de 7000m2., i el pressupost del qual va ascendir a 21 milions de pessetes. L'Ajuntament encara no s'ha manifestat, de quan es començaran les obres. L'Institut "Roses 2" du 2 anys funcionant en barracons, i quan arriba l'època hivernal els alumnes estan a classe gelats de fred, per la falta de calefacció.

-

Podem estar segurs i confiats amb certes policies de la localitat? ho dic pel succeït en la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Roses, durant l'any 2000, van portar a terme la detenció d'unes persones a les quals els van requisar objectes i 1 milió de pessetes. Al passar aquestes persones a disposició judicial, l'advocat defensor va fer reclamar pel jutjat totes les pertinences d'aquests senyors que estaven dipositades en l'abans referida comissària, i la sorpresa fou quan el milió no va aparèixer enlloc, fent responsable al cap del servei, al quin li van obrir un expedient. Em pregunto si és que dintre de la policia també existeixen delinqüents A més de tot això, és una policia violenta que sol abusar d'autoritat.

-

L'Ajuntament de la Vila va obsequiar l'any passat a l'Institut Cap Norfeu de Roses, amb 5 ordinadors que havien quedat desfasats, a les noves ampliacions administratives municipals.

-

Durant l'any 2000, l'Ajuntament de Roses va crear un departament cridat "Institut d'Acció Urbanística", per a contrarestar els abusos dels preus del subsòl urbanístic, els quals últimament s'havien extralimitat moltíssim per falta de finques urbanístiques.

-

L'Ajuntament de Roses va atorgar un donatiu de 1 milió de pessetes a Moçambic, com ajuda a la situació tan critica que estan vivint en aquests moments.

-

Després d'un llarg temps, l'Ajuntament arriba a un acord amb els propietaris dels terrenys, per on ha de passar el nou traçat de la Gran Via, amb la ronda circumval·lació. Via principal de sortida de la Vila.

-

En un escrit al Punt Diari del 14 de Desembre del 2000, posa de manifest l'aprovació per part de la Subdelegació del Govern de Girona, de les obres del passeig marítim de Sta. Margarita - 2 fase i el Departament del Servei de Costes fa constar que els materials emprats en l'obra compleixen els requisits necessaris. Segons manifestacions d'experts un 40% de loses es mouen a causa de la dolenta fonamentació i unes 500 loses d'aquest 40%, estan trencades per motius diferents, unes per passar-los vehicles per damunt i altres al col·locar-les. Es va acordar la substitució de totes elles abans de lliurar les obres, doncs bé, l'obra s'ha acabat i encara queden loses per a reemplaçar, a més quan plou el passeig queda entollat com un petit va riure, i és a causa de la falta d'una reixeta de desguàs en el centre del pendent. Alguns experts consideren que el passeig hauria de tenir un sistema de mur per a protegir-lo dels llevants, ja que s'ha pogut demostrar que el passat mes de desembre a causa d'un mitjà llevant el passeig semblava una ribera, ple d'escombraries del mar i aigua ... la qual segons que zones va arribar a uns 40 cm. d'altura.

-

Esperem que l'Ajuntament abans d'acceptar-lo exigeixi a l'Administració de l'Estat (Serveis de Costes) i que aquests al seu torn, exigeixin a l'arquitecte i a l'empresa constructora Hispania que busquin la manera de protegir el passeig del temible llevant. No volem que la urbanització de Sta. Margarita es vegi altra vegada embolicada en contribucions especials per a solucionar els problemes d'una obra tan mal dissenyada.

-

El ple del Consell Comarcal, a instàncies de la Comissió Informativa de Cultura, va adjudicar per un import de 3.749.120 pessetes, l'obra de restauració del dolmen de la Creu d'en Corbetella a l'empresa Geseart.

-

Durant l'any 2000, l'Ajuntament ha comprat 7 immobles ruïnosos de la zona antiga, per a enderrocar-los i d'aquesta manera poder ampliar carrers principals, com per exemple algunes d'elles són la Gran Via, Lluís Companys, Francesc Macià i altres més.

-

Durant la Festa Major de l'any 2000. l'Ajuntament va llançar al mar gran quantitat de sardines en substitució dels famosos ànecs, doncs bé a l'acabar aquestes, la mateixa embarcació va treure de sota la seva coberta diversos ànecs que també van ser llançats al mar, aquest incís va anar per compte dels mariners de l'embarcació; per tant, va ser tanta la sorpresa per al Regidor de Festes Sr. Frances Sastre i per a la comissió de festes, que no havia paraules per a disculpar a l'Ajuntament de tal fet. Encara que gran part de veïns de Roses no conceben el de suprimir el llançament dels ànecs, doncs ho consideren un acte tradicional, com el tancament de toros en altres poblacions i el toreig de les vaquillas. Els grups de l'oposició PSC i PP, es van recrear en critiques referent als ànecs, doncs, aquests partits en el seu moment també van tenir un alcalde en l'Ajuntament representant-los, i en el seu mandat mai van fer intenció de suprimir l'acte, i em pregunto si per aquell temps no existia la mateixa llei, !clar ho puc entendre quan es busquen vots, "Tot és Política" però de la barata!.

-

 El passat 17 de juliol del 2000, l'Ajuntament va col·locar la primera pedra del teatre municipal de Roses, aquest acte va ser presidit pel sr. Jordi Vilajoana, conseller de cultura de la Generalitat de Catalunya i acompanyat per les autoritats locals.

-

Durant el transcurs del passat any van ser lliurades per l'Ajuntament a les entitats i centres esportius d'aquesta Vila, nombroses beques per un import de 8.260.000 pessetes.

-

 L'àrea de cultura de l'Ajuntament juntament amb el grup Inter-veïnal de Roses, GIR i la botiga Foto Cano, van organitzar un concurs de fotografia a l'entorn del patrimoni històric del Municipi.

-

 L'arquitecta del passeig marítim de Sta. Margarita, Sra. Mar Pelach, atribuïx el trencament de les 500 loses al passeig de turismes i de grues destinades als muntatges d'alguns hotels durant la temporada estiuenca, doncs bé, crec que van trencar més loses la maquinària que utilitzaven l'empresa Hispania que va estar treballant fins a mitjans d'agost. Constantment passaven màquines de pala, carretons de motor, furgonetes dels jardiners, camions que treien els enderrocs del passeig, etc ... etc ... Alguns creiem que tot això, tant el dels trencaments com de la llarga durada de l'obra és a causa de la pèssima organització i de la dolenta administració. "Baixell amb diversos capitans mal va".

-

 El passat 15 de Juliol del 2000, els alcaldes de Roses, Sr. Carles Paramo i el Sr. Giannopoulos, alcalde de Rodes, van assignar la germanor entre les dues poblacions "Roses-Rodes". El protocol es va dur dintre de la Ciutadella. L'acte va acabar a la nit amb l'actuació dels grups Catalana Comediants i Elèctrica Dharma.

-

La nit del 9 de Febrer del 2001, un veí de Roses va veure que una furgoneta llençava alguna cosa al mar, dins del port pesquer, a l'endemà a primera hora va anar a veure el que el furgó havia llençat. Al veure que era una enorme quantitat d'ossos va avisar als Mossos d'Esquadra, els quins es personaren de seguida, i al veure tal quantitat d'ossos van creure que eren de baques boges, resultant posteriorment ser de porc. Segons informes havia aproximadament uns 60 Quilos.

 

NOTA: La còpia o reproducció d'aquest escrit està totalment prohibida sense la expressa autorització per part dels administradors d'aquesta plana.

Etiquetes: