Rei Carnestoltes

Aquí teniu el Carnestoltes d'enguant, és l'Alfons Gómez!

Els Reis Carnestoltes de Roses han estat:

Any 2014, Alfons Gómez

Any 2013, Carmelo Gómez

Any 2012, Josep Mª Campos

Any 2011, Julián Pozas

Any 2010, Carles Gualde Peiró

Any 2009, Miquel Palós

Any 2008, Pere Falgas

Any 2007, Joan Josep Silva

Any 2006, Jose Pinel

Any 2005, David Magester

Any 2004, Jordi Segura

Any 2003, Josep Gualde

Any 2002, Jordi

Any 2001, Josep Anigo Massot

Any 2000, Josep Mª Massot

Any 1999, Ramon Pascual Fortea

Any 1998, Josep Mª Massot

Any 1997, Tito Parra

Any 1996, Josefa Redis

Que significa la paraula Carnestoltes ?

Carnestoltes és una paraula que deriva del llatí carnis cualis, és a dir, carns privades. Es tracta d’una clara al·lusió a la prohibició de menjar carn durant els quaranta dies de Quaresma.

De marcades arrels paganes, la festa és una evolució directa dels saturnals romans que celebraven la fi de l’hivern i el renaixement de la natura a la primavera.

El Carnaval significa, doncs, tres dies de divertiments públics, disbauxa i disfresses que satiritzen la vida quotidiana i l’autoritat en un intent in extremis de gaudir dels sentits.

A continuació, el dimecres de cendra marca l’inici de la Quaresma amb el dejú i la reflexió del "pols ets i en pols et convertiràs".

Carnaval o Carnestoltes?

El Carnaval és el període de divertiments públics i disfresses que precedeix la quaresma, especialment els tres dies anteriors al Dimecres de Cendra.
El mot carnestoltes es pot fer servir:
1) com a sinònim de carnaval (si bé als Països Catalans la forma tradicional és carnestoltes);
2) per designar el ninot de palla que durant el Carnaval es posava en finestres i  balcons i es cremava el darrer dia;
3) en sentit figurat: "anar fet un carnestoltes": per referir-se a algú que va vestit amb mal gust o "ésser un carnestoltes": per referir-se a una persona baliga-balaga, poca-solta, que no pot ser presa seriosament.

Així doncs, anomenem Carnaval o Carnestoltes el període que precedeix la quaresma, i carnestoltes, el personatge.