Manaments 2015

1. Per tal de participar a les passades cal inscriure’s al Servei d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya, 12) fins el 23 de gener, de 9 a 14 h. Caldrà
omplir la sol·licitud d’inscripció amb les dades de la colla i lliurar una còpia de
l’assegurança del vehicle.
 
2. Si en el moment de fer la inscripció no es té la còpia de l’assegurança es pot lliurar, com a
màxim, el dia 6 de febrer.
 
3. El dia 27 de gener, a les 20 h, al Teatre Municipal, es realitzarà un sorteig per adjudicar les
posicions de sortida de cada colla.
 
4. Per fer el sorteig s’ordenaran les inscripcions de les colles segons data de presentació de
la documentació i se’ls assignarà correlativament un número. Es dipositaran, en una bossa,
tantes boles numerades com colles. El número de la primera bola que s’extregui
correspondrà a una de les colles, la qual triarà el número de sortida que desitgi i així
successivament. En el cas que no hi hagi cap representant de la colla, perdrà el torn i
haurà d’escollir la posició un cop finalitzat el sorteig.
 
5. Les inscripcions que s’hagin presentat fora de termini podran escollir la posició un cop
finalitzat el sorteig o fins al dia 6 de febrer.
 
6. Les colles que ho desitgin podran intercanviar-se la posició i ho posaran en coneixement
de l’Ajuntament mitjançant un escrit signat per ambdues parts, abans del dia 6 de febrer.
 
7. Un cop formalitzada la inscripció es lliurarà a la colla un adhesiu amb el número de sortida
de cada passada, que caldrà que estigui situat en un lloc visible, i un comprovant per
poder adquirir els tiquets de l’arrossada a l’Oficina de Turisme.
 
8. Els vehicles que participin a les passades han de complir les normes de circulació, tenir en
vigor l’assegurança i han d’anar equipats amb la farmaciola i l’extintor corresponent.
 
9. Les carrosses hauran d’accedir a la passada per l’accés habilitat a la rotonda situada a
l’encreuament de l’avinguda de Rhode i la carretera de Vilajuïga.
 
10. La colla que no respecti la numeració, que arribi al lloc de sortida un cop iniciada la
passada o que no vulgui sortir quan sigui el seu torn sortirà en la darrera posició.
 
11. Un cop iniciada la passada, està prohibit anar en sentit contrari al de la marxa.
 
12. Els caps de colla vetllaran perquè es mantingui el bon ordre de la seva colla.
 
13. Està prohibit l’ús d’esprais, de productes pirotècnics i de gots o envasos de vidre.
 
14. L’alçada màxima de la carrossa no pot excedir els 4 metres.
 
15. Es recomana que durant les passades del dissabte a la tarda i el diumenge al matí no es
consumeixin begudes alcohòliques.
 
16. Tant el dijous (arribada d’en Carnestoltes) com el dilluns (enterrament de la Sardina) es
recomana que tothom vagi disfressat.
 
NOTA
 
Els tiquets de l’arrossada es vendran anticipadament a les colles a l’Oficina de Turisme fins al
dimecres 11 de febrer (de dilluns a divendres de 9 a 18 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
i diumenges de 10 a 13 h). Pel públic en general es posaran a la venda el dilluns 16 de febrer.